Regler om momsbefrielse från 1 januari 2017

"Från 1 januari träder nya regler i kraft rörande befrielse från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli momsbefriad får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmaste föregående beskattningsåren. De nya reglerna omfattar även produktion/mikroproduktion."

https://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/press-och-nyheter/nyheter-fran-malarenergi/regler-om-momsbefrielse-fran-1-januari-2017/