Förra veckan offentliggjorde Boverket en rapport där de föreslår "undantag för bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form"

Förra veckan offentliggjorde Boverket en rapport där de föreslår "undantag för bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form"

 

http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2017/boverket-foereslar-undantag-foer-bygglov-foer-solenergianlaeggningar-som-foeljer-byggnadens-form