Dubbelt upp för solceller

Ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller i Eons nät låg under perioden september-januari på 108 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det är betydligt högre än vad Eon hade räknat med och innebär ett kraftigt lyft efter flera år med en tillväxttakt på lite drygt hälften av denna nivå.

http://www.affarsliv.com/nyheter/dubbelt-upp-for-solceller-om4536792.aspx