Solarwork sköter allt från idéstadie tills kunden blir producent av grön el solenergi. Allt för att underlätta för kunden. Vårt mål är att med vår kunskap och erfarenhet hjälpa Sveriges fastighetsägare att producera solel och därmed minska sina energikostnader samt bidra till ett grönare samhälle.

Solarwork är starkt engagerad i miljöfrågor. Vårt val av leverantörer gör att vi känner oss trygga med att de produkter vi säljer tillverkas på ett sätt som gör att både vi och våra kunder kan vara stolta över. Solarwork har ett nära samarbete med flera solcells grossister runt om i Europa med en bred produktstock av olika paneler och installationsmaterial.

Bland våra kunder finner du allt från energibolag som behöver hjälp med sin solcellsförsäljning, kommersiella fastigheter, jordbruk och privata fastighetsägare som behöver belysning i ett inte nätanslutet soprum med många fler.

download.jpg
images.png
SSE_Medlem_horisental.png
Länsförsäkringar.jpg