Vår process

Fyra enkla steg

till ert eget solcellssystem.

Steg
1
solarwork-vår-process-steg-1

1. Personligt möte & förstudie

Vi vet att varje fastighet är unik. Energibehov, effektuttag, elförbrukning, fastighetstyp, taktyp - alla dessa variabler har stor betydelse för hur man på bästa sätt dimensionerar just er solcellsanläggning. Vårt mål är att skapa en skräddarsydd lösning baserat på er fastighets behov, för att ni ska få mest watt per investerad krona.

Steg
2
solarwork-vår-process-steg-2

2. Projektering & Offert

Eftersom ert system ska sitta uppe i över 30 år och klara alla typer av väder går vi steget längre än konkurrensen för att säkerställa att monteringen dimensioneras efter takbeläggning, väderförhållanden och elsäkerhetskrav. Vi utför en projektering där taket ritas upp i 3D för att planera optimal placering av era solpaneler. Vidare tar vi fram en offert på vårt arbete där vi presenterar priser, förutsättningar, rekommenderade produkter samt ekonomiska kalkyler.

Steg
3
solarwork-vår-process-steg-3

3. Installation

Leveranstiden är kort och montering kan ske normalt inom en vecka efter materialleverans. Vi tar hand om det administrativa arbetet genom hela ledet - bidragsansökningar, elcertifikat, ursprungsgarantier, eventuella bygglov med mera. När installationen är klar säkerställer vi systemets internetuppkoppling, vilket medför att ni enkelt kan mäta dess effektivitet.

Efter 6 månader kommer vi ut och säkerställer att allt är som förväntat.

Steg
4
solarwork-teknisk-hjälp-1

4. Service & drift

Solarwork erbjuder alltid drift och underhåll av er solcellsanläggning. Även om en solcellsanläggning kräver förhållandevis lite underhåll så stämmer det inte att de är underhållsfria. Solcellsanläggningar, likt andra delar av ditt hem, behöver ses över då och då och åtgärder såsom service måste göras för att anläggningen ska fungera optimalt.
Vill du sparar tid och energi samtidigt som du ökar anläggningens kvalité och livslängd? Teckna ett serviceavtal med oss så förvaltar våra servicetekniker anläggningen åt dig. Genom regelbunden kontroll upptäcks och åtgärdas skador och slitage i tid innan problem i anläggningen skulle uppstå.

Vill ni producera solel?

Begär en kostnadsfri offert från oss för att få en beräkning på ert eget solcellssystem.