Logga in

Kundportal

Meny

Vägen till solel

Ditt företag är bara tre enkla steg ifrån eget solcellssystem

vi är med dig hela vägen och vi gör jobbet

Steg
1
solarwork-vår-process-steg-1

1. Personligt möte & förstudie

Vi vet att varje fastighet är unik. Energibehov, effektuttag, elförbrukning, fastighetstyp, taktyp - alla dessa variabler har stor betydelse för hur man på bästa sätt dimensionerar just din solcellsanläggning. Vårt mål är att skapa en skräddarsydd lösning baserat på din fastighets behov, för att du ska få ut mest watt per investerad krona.
Steg
2
solarwork-vår-process-steg-2

2. Projektering & Offert

Eftersom ditt system ska sitta uppe i över 30 år och klara alla typer av väder går vi steget längre än konkurrensen för att säkerställa att monteringen dimensioneras efter takbeläggning, väderförhållanden och elsäkerhetskrav.

Vi utför en projektering där taket ritas upp i 3D för att planera optimal placering av solpaneler i den leverantörsoberoende programvaran Pv*Sol Premium 2022. Genom att beräkna solelproduktionen på tjugo års medelsolinstrålning för adressen får vi en mycket bra prognos som hjälper oss beräkna avkastning och återbetalningstid.

Vidare tar vi fram en offert på vårt arbete där vi presenterar priser, förutsättningar, rekommenderade produkter samt ekonomiska kalkyler.

Steg
3
solarwork-vår-process-steg-3

3. Installation

Vi tar hand om det administrativa arbetet genom hela ledet - bidragsansökningar, elcertifikat, ursprungsgarantier, eventuella bygglov med mera. När installationen är klar säkerställer vi systemets internetuppkoppling, vilket medför att du enkelt kan mäta dess effektivitet.

Efter 6 månader kommer vi ut och säkerställer att allt är som förväntat.

Service och drift

 

Solarwork erbjuder alltid drift och underhåll av din solcellsanläggning. Även om en solcellsanläggning kräver förhållandevis lite underhåll så stämmer det inte att de är underhållsfria. Solcellsanläggningar, likt andra delar av ditt hem, behöver ses över då och då och åtgärder såsom service måste göras för att anläggningen ska fungera optimalt.

 

Vill du spara tid och energi samtidigt som du ökar anläggningens kvalité och livslängd? Teckna ett serviceavtal med oss så förvaltar våra servicetekniker anläggningen åt dig. Genom regelbunden kontroll upptäcks och åtgärdas skador och slitage i tid, innan problem i anläggningen skulle uppstå. 


Service och drift

Solarwork erbjuder alltid drift och underhåll av din solcellsanläggning. Även om en solcellsanläggning kräver förhållandevis lite underhåll så stämmer det inte att de är underhållsfria. Solcellsanläggningar, likt andra delar av ditt hem, behöver ses över då och då och åtgärder såsom service måste göras för att anläggningen ska fungera optimalt.


Vill du spara tid och energi samtidigt som du ökar anläggningens kvalité och livslängd? Teckna ett serviceavtal med oss så förvaltar våra servicetekniker anläggningen åt dig. Genom regelbunden kontroll upptäcks och åtgärdas skador och slitage i tid, innan problem i anläggningen skulle uppstå. 

Vill ni också bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt sänka företagets elkostnader?

Begär en offert från oss för att få en beräkning på ditt företags egna solcellssystem. Förstudie och offert får du kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Vi tror på en framtid driven framåt av förnybar energi

offert för grön solel

Sänkta elkostnader, miljövänlig energi.
En solklar win-win.

Låt oss visa vilken skillnad solceller kan göra för både ekonomi och miljö. När du skickar in en intresseanmälan så ger vi dig en kostnadsfri offert och förstudie utan förpliktelser.  Välkommen med din intresseanmälan!

Företag
 

Skriv till oss

Vill du be om offert?

Har du frågor, vill boka möte eller göra en felamälan? Vänligen använd formuläret nedan: 

Fyll i formuläret