PPA avtal – Leasa solceller

Solar-as-a-service

- ett PPA avtal med solceller.

Vad är ett PPA avtal? Och hur fungerar det att leasa solceller?

Elköpsavtal mellan elproducent och elanvändare

Ett PPA avtal är ett typ av elköpsavtal som upphandlas mellan en elproducent och en elanvändare där möjligheten till grön el utan investering möjliggörs. Inom vindkraftssektorn så har PPA avtal använts sedan en tid tillbaka men nu blir det alltmer vanligt inom solelsbranchen i takt med att fler solcellsparker byggs och mer omfattande takinstallationer etableras runt om i landet.

Ett PPA avtal är ofta fördelaktigt för elköparen. Det ger en ekonomisk trygghet för solelproducenten som etablerar anläggningen men gynnar samtidigt elanvändaren som på ett enkelt och tryggt sätt kan få tillgång till ren solenergi till ett fast pris över långtid. Detta utan att behöva ta stora risker eller investera i en anläggning och underhåll.

Solar-as-a-service (PPA-avtal för solel)

Tillsammans med Niam Infrastructure så kan vi numera erbjuda tjänsten Solar-as-a-service. Där Solarwork tillsammans med Niam Infrastructure tillhandahåller hela tjänsten från tillstånd, installation och finansiering till drift, service och underhåll. Fastighetsägare och hyresgäster måste endast betalar ett fast lågt elpris för den producerade elen.

Vill ni producera solel?

Begär en kostnadsfri offert från oss för att få en beräkning på ert eget solcellssystem.

Kostnadsfri genomgång

Vill ni veta mer om hur era förutsättningar ser ut för ett PPA-avtal med solceller? Boka en kostnadsfri genomgång så berättar vi mer!

Vilka är fördelarna som elanvändare om man ingår ett PPA-avtal för solkraft?

Fördelarna som elanvändare

Som elanvändare finns det många incitament för att ingå i ett så kallat PPA-avtal för solceller. Allt från att spara tid, undvika dyra investeringskostnader eller att slippa byråkrati med bygglov och andra tillstånd. Vidare säkerställer PPA-avtalet även att du som kund får ett fast elpris under en lång tid framöver. På så vis kan man undvika eventuella prisökningar som blir allt mer vanliga på elprismarknaden. Framförallt då i södra Sverige där elpriset i område S4 låg på en rekordhög snittnivå på 283,75 öre/kWh under maj månad 2022. Vilket var det högsta priset för el sedan elprisområdena infördes år 2011, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Att ingå avtal

När man ingår i ett PPA-avtal så möjliggör man också att vissa solcellsprojekt faktiskt kan realiseras och finansieras. Istället för att köpa el från redan etablerade energikällor och energileverantörer så bidrar man dessutom till att solkraften byggs ut i Sverige.

Fler möjligheter

PPA-avtal möjliggör också för elanvändaren att använda egenproducerad förnybar el om man inte har rätt förutsättningar för att bygga en solcellsanläggning i anslutning till sin verksamhet.

Låt en expert förvalta anläggningen

Hur fungerar Solar-as-a-service? 

Leasing av solceller och PPA-avtal har blivit allt attraktivare för företag under senare år och det finns tydliga skäl till att dessa lösningar ökat i popularitet.

De klara fördelarna som finns med att leasa solceller är att företag dels kommer undan kostnaden för installation och att man kan utbreda sin gröna försörjning av el.

Väljer man ett PPA-avtal för solceller kommer man som företag undan det ansvar som medföljer ägandet av ett eget solelsystem. Man får i stället en expert som sköter allt förarbete och som även åtar sig att förvalta anläggningen i framtiden.

Fokus kan i och med detta läggas på det huvudsakliga området och som företag kan man njuta frukterna av att bidra till en bättre miljö samtidigt som man hela tiden producerar ny, grön energi. Det är tyst, det är smidigt och det är bra för både miljö och klimat!

Säkra installationer med certifierade installatörer

På Solarwork har vi vårt egna montageteam vilket möjliggör full kontroll över våra installationer. Vi följer ett välbetänkt kvalitetssystem där vi utgått ifrån en ISO 9001 certifiering. Våra installationer utförs alltid efter rådande krav och rekommendationer från myndigheter. Efter utfört arbete så levererar vi alltid en omfattande och välsorterad dokumentation med relationshandlingar till installationen.

Niam Infrastructure

Solar-as-a-service - allt i ett för solceller 

Solarwork har tillsammans med Niam Infrastructure utvecklat tjänsten Solar-as-a-service för PPA-avtal med solceller. Denna nya tjänst innebär att vi tillsammans tillhandahåller hela tjänsten – från tillstånd, installation och finansiering vidare till drift och service. Fastighetsägare och hyresgäster betalar endast ett fast pris för el som produceras. 

Ett PPA-avtal för solceller innebär att en stor del av ansvaret flyttas över till leverantören. Finansieringen, försäkringar, installation och olika garantier är några exempel på detta – och utöver dessa inkluderas även ansvaret för exempelvis bygglov och andra tillstånd som kan krävas. Det är en stor fördel. 

En annan fördel handlar om att ansvaret för drift och förvaltning kan flyttas till leverantören. Likaså gäller service och underhåll. Genom detta ges möjligheter för anläggningen att fungera optimalt samtidigt som riskerna för driftstopp minskas radikalt. Leverantörer ser även till att de regelverk som finns efterföljs genom hela processen. 

Elanvändaren – den som köper elen i avtalet – betalar endast leverantören. Det ger en smidigare process och det är förklaringen till varför PPA-avtal och leasing av solceller vinner större mark idag.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter och artiklar om PPA solceller.