Solenergi – Solceller för industri & företag

Kostnadseffektivt och miljövänligt

- Skräddarsydda installationer efter era behov och förutsättningar.

Framtidens företag väljer solceller

Många industrier och företag är idag väl medvetna om de fördelar som finns med att installera solceller till sin verksamhet. Reducera företagets kostsamma elräkningar och minska er miljöpåverkan. Med solceller så uppfattas ert företag som mer attraktivt bland både personal, kunder och partners.

Producera egen el och lagra överskottet

I många verksamheter är elförbrukningen som störst under dygnets ljusa timmar. Detta resulterar ofta i väldigt korta avskrivningstider om man väljer att installera solceller. Dessutom kan vi vägleda er kring energilagring för att ytterligare öka er egenanvändning av solenergi när solen inte lyser.

Vill du också bidra till en grönare framtid och samtidigt sänka dina egna elkostnader?

Begär en offert från oss för att få en beräkning på ditt eget solcellssystem.

Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Se ett urval av industrier och företag vi har hjälpt

Ända sedan Solarworks start har vi med vår kunskap inom solceller hjälpt industrier och företag att reducera sina klimatavtryck såväl som kostsamma elräkningar. Vi har hjälpt allt ifrån industrier till lager, brandstationer, skolor, golfanläggningar bygghandel och hotellverksamheter.

Vi erbjuder alltid de bästa produkterna på marknaden, vare sig det gäller tak, fasad eller en markanläggning. Vi ser över era behov och förutsättningar och tar utifrån det fram de bäst lämpade produkterna just för er.

Behöriga elektriker

På Solarwork jobbar vi enbart med behöriga elektriker som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi följer kollektivavtal. Samtliga montörer hos oss är certifierade solcellsinstallatörer. Vi är självklart dessutom medlemmar i Svensk Solenergi.

Håller taket?

I våra förstudier så kontrolleras alltid byggnadens konstruktionsberäkningar. Om taket skulle visa sig vara för gammalt eller för svagt så får ni rådgivning i vilket typ av förarbete som krävs innan en eventuell installation av solceller kan utföras. Är taket redan i gott skick så görs alltid en snö- och vindlastberäkning så ni får rätt montage och garantier till er installation.

ÄR DET LÖNSAMT?

Höj värdet på fastigheten

Med solceller till industri eller företag så reducerar ni era elräkningar, både för er konsumtion och effektbelastning. En investering i solceller ger en lång avskrivningstid för positivt kassaflöde och redovisning. Dessutom ökar ni värdet på er fastighet med en solcellsanläggning. 

Lägre energiskatt med rätt SNI-kod

Vissa typer av industrier kan slippa energiskatt över 500 kW. 

Spara pengar året om med solceller

Fler och fler företag har börjat inse värdet av att producera egen el genom en investering i solceller. Detta gör att man sparar pengar året om och att man dels får en stabil produktion och dels en jämnare elräkning. Det senare gör det enklare att kalkylera för sina årliga kostnader. 

Solceller fungerar utmärkt i Sverige tack vare att sommaren med många soltimmar producerar ett överskott av el. Det innebär att man kan sälja överskottet vidare och sedan tillgodoräkna sig detta under vintern – då produktionen tappar i tempo. 

För företag finns även möjligheten att leasa solceller och skriva ett PPA-avtal. Väljer du vår lösning Solar-as-a-service innebär det att vi tar hand om allt från planering, finansiering, installation, drift, service och underhåll och att vi står som ansvariga i alla frågor som rör tillstånd och bygglov. 

Solar-as-a-service är en lösning som vi skräddarsytt tillsammans med Niam Infrastructure. Som företag betalar du endast för producerade kiloWatt. Det är en smidig, kostnadseffektiv lösning och du är mer än välkommen att kontakta oss för vidare information om hur det fungerar! 

Service, drift & underhåll av solceller för företag

Funderar ditt företag på att ta steget mot att bli självförsörjande producenter av el? Har du, liksom många andra, börjat snegla på solceller som en potentiell lösning för att sänka företagets årliga kostnader för el? Många företag har redan tagit steget, men för andra finns vissa frågetecken kvar. Är solceller en säker investering att ta som företag och hur ska man tänka gällande service, drift och underhåll?

Vi har flera olika lösningar speciellt framtagna för just företag. Ett exempel på detta är vår lösning Solar-as-a-service som vi tagit fram tillsammans med Niam Infrastructure. Den innebär att företag leasar elen som produceras och att vi sköter allt annat i form av exempelvis planering, finansiering, service, drift och underhåll. Utöver detta står vi även som ansvariga inför Byggnadsnämnden i frågor som rör bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs. Genom denna lösning hoppas vi kunna kapa trösklarna och göra det enklare för företag att ta steget mot en bättre miljö, lägre kostnader och mot jämnare elräkningar. Företaget betalar endast leverantörer av el.

Vi äger inte fastigheten, kan vi installera solceller ändå?

Installation i samråd med fastighetsägaren​

Om man planerar att installera solceller så skall detta alltid ske i samråd med fastighetsägaren. Vi kan såklart stötta er i en sådan säljprocess och kan skicka över referenser om så önskas.

Säkra installationer med certifierade installatörer

På Solarwork har vi vårt egna montageteam vilket möjliggör full kontroll över våra installationer. Vi följer ett välbetänkt kvalitetssystem där vi utgått ifrån en ISO 9001 certifiering. Våra installationer utförs alltid efter rådande krav och rekommendationer från myndigheter. Efter utfört arbete så levererar vi alltid en omfattande och välsorterad dokumentation med relationshandlingar till installationen.

Har du frågor?

Har du frågor kring solceller eller solel och behöver rådgivning? Kontakta oss så ska hjälper vi dig gärna för att komma igång!

Nyheter

Läs våra senaste nyheter och artiklar om industri & företag.