Logga in

Kundportal

Meny

solcellspark​

Investera i en solcellspark - förvandla din yta till en stadig inkomstkälla

Ta reda på vad du har för möjligheter med just din mark, när du begär offert av oss gör vi en förstudie baserat på dina behov och presenterar sedan ett förslag, detta får du utan kostnad och det är helt utan förpliktelser

Producera och sälj el med en solcellspark

Genom att bygga en solcellspark kan du omvandla en icke inkomstbringande yta till en hållbar inkomstkälla. Det finns många fördelar med solcellsparker och markanläggningar. Till exempel kan man alltid optimera markanläggningar för att enkelt fånga så mycket sol som möjligt, med tanke på solens riktning. Dessutom är installationen oftast mer kostnadseffektiv eftersom markanläggningar vanligtvis kräver färre resurser än takanläggningar.

Efterfrågan på elektricitet ökar i Sverige

Solcellsparker spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Sverige behöver producera cirka 50 TWh mer än de nuvarande 140 TWh för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt land. Eftersom efterfrågan på elbilar och andra faktorer ökar, står Sveriges elnät inför en betydande utmaning eftersom effektbehovet ökar. Redan 2025 förväntas över 20% av Sveriges bilflotta vara elbilar. Därmed är vi med på resan att täcka en stor del av efterfrågan på el med hjälp av solel under sommarhalvåret i Sverige.

Vill ni också bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt sänka företagets elkostnader?

Begär en offert från oss för att få en beräkning på ditt företags egna solcellssystem. Förstudie och offert får du kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Se ett urval av solcellsparker vi etablerat

Solarwork har många års erfarenhet och vet därför vad som krävs för att etablera gynnsamma solcellsparker. Med erfaren personal och vår egna pålningsmaskin erbjuder vi kostnadseffektiva och lönsamma solcellsparker.

Mindre markanläggningar

Mindre markanläggningar för företagets eller gårdens egenförbrukning är ett mycket gynnsamt alternativ.

Prata med oss om just din mark, få reda på vad vi kan göra för dig. Ett första möte och förstudie kostar ingenting och kommer inte med några motkrav.

Markanläggningar för lantbruk

En fördel med att installera en solcellsanläggning på marknivå är att installationsarbetet ofta blir mer kostnadseffektiv. Detta gynnar i sin tur intjäningstiden som sänks därför att installationskostnaden i vissa fall reduceras.

Hur stort ska man egentligen bygga? Och vilka tillstånd krävs?

Mer omfattande solcellsparker​

Våra kunder har ofta funderingar kring hur stort man ska bygga och vilka tillstånd som krävs. För att kunna besvara dessa frågor bokar vi först in ett möte för en förstudie. Därefter undersöker vi dina förutsättningar och din nuvarande situation. Slutligen sänder vi en första indikativ offert på det vi kommit överens om. 

Från 255 - 500kW, så gynnar det solelsproducenter

Från januari 2021 har regeringen valt att höja gränsen för hur mycket du som solelsproducent kan producera innan du behöver beskatta din solelsproduktion. Nu kan du producera upp till 500kW utan att du behöver betala någon energiskatt på din solelsproduktion.

Gynnar företagets marknadsföring

En solcellspark blir många gånger en snackis bland nyfikna förbipasserande trafikanter och gynnar då företagets synlighet. Dessutom visar du att ditt företag är en del av lösningen i omställningen mot en mer hållbar framtid.

Vill du veta mer?

Boka en genomgång!​

Är du i behov av rådgivning i din beslutsprocess eller vill du veta mer om vilka tillstånd som krävs för att koppla upp din anläggning mot elnätet? Boka ett möte så hjälper vi dig på traven. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

anläggningar i en större skala som placeras på marknivå

Vad är en solcellspark? 

Solcellsparker blir allt vanligare i Sverige. Redan nu finns det ett fyrtiotal aktiva med en effekt över 1 MW i drift och ser man till framtiden kommer den siffran att stiga markant. Fler och fler företag, fastighetsägare, lantbrukare och markägare har börjat upptäcka de fördelar som byggandet av en solcellspark medför.

En solcellspark definieras av anläggningar i en större skala som placeras på marknivå. Det krävs vissa förutsättningar för att en solcellspark ska bli lönsam och här kan exempelvis marken nämnas. Det krävs dels ett större markområde och att marken i fråga inte används till något annat. Exempel på detta är mark i anslutning till vägar, betesmark eller mark som exempelvis ligger i närheten av nedlagda flygplatser.

En annan faktor att ta hänsyn till gäller elnätet. Behöver detta förstärkas kan det bli dyrt. Samma sak gäller för anslutningskostnaden. Är det för långt avstånd mellan inkopplingspunkten och solcellsparken kan kostnaderna bli lite för höga. Vi har lång vana av att både planera för solcellsparker och att installera sådana. Med Solarwork blir resan till en egen produktion av el, och därmed en större lönsamhet,  smidigare. Vi hjälper gärna till att utreda dina möjligheter att bygga en solcellspark. Oavsett vilken storlek och effekt denna planeras att ha.

Säkra installationer med certifierade installatörer

På Solarwork har vi vårt egna montageteam vilket möjliggör full kontroll över våra installationer. Vi följer ett välbetänkt kvalitetssystem där vi utgår ifrån en ISO 9001 certifiering. Våra installationer utförs alltid efter rådande krav och rekommendationer från myndigheter. Efter utfört arbete levererar vi alltid en omfattande och välsorterad dokumentation med relationshandlingar till installationen.

Flera fördelar för miljön

Vad har en solcellspark för inverkan på miljön?

En stor fördel med solcellsparker är den minimala inverkan energiproduktionen i fråga har på vår miljö. Solceller har en livscykel där den största miljöpåverkan sker i samband med tillverkningen. När solpanelerna väl är på plats finns det i stället flera fördelar för miljön.

Gällande detta ser man att det finns en så kallas återbetalningstid på mellan 2-3 år för solceller. Det innebär mer konkret att det tar ungefär den tiden innan exempelvis en solcellspark producerar lika mycket energi som det gått åt för tillverkning, transport och drift av densamma. Ser man till livslängden på solceller som ligger närmare 20–25 år så inser man också värdet i detta, både för miljön och rent ekonomiskt.

En stor fördel för miljön i det närliggande området till en solcellspark handlar om att varken djur eller natur störs av energiproduktionen. Till skillnad från både vatten- och vindkraft är solenergi något som inte påverkar floran och faunan negativt. Solenergi är dessutom tystgående och påverkar exempelvis inte de som bor i närheten.

Kan man bygga en egen solcellspark?

Fler och fler intresserar sig för solcellsparker och grön energi. Vi har lång vana av att planera och bygga solcellsparker åt både lantbruk och företag. Storleken på en solcellspark i vår regi baseras på vilka behov du som beställare har.

Resan från start till mål beror dels på storleken på solcellsparken och dels på faktorer som anslutning, marklov och geografiska förutsättningar med mera.

När du väljer att samarbeta med oss på Solarwork får du en trygg, stabil och kunnig partner vid din sida som ser till att din framtida solcellspark är optimerad för just dina behov och att den givetvis följer det regelverk som finns.

Fördelar för både elproducenter och kunder

Det finns stora fördelar med solcellsparker och detta gäller för såväl producenter av el och för kunderna. Några av dessa handlar om att du, genom att bygga en solcellspark, producerar el som rakt igenom är grön. Därmed bidrar du till en bättre miljö.

En annan fördel handlar om det faktum att själva produktionen inte stör någon. Att jämföra med exempelvis ljudet från en vindkraftspark. Solenergi låter inte i samband med produktionen och det avger heller inga konstiga lukter. En tredje fördel handlar om priset, både den initiala kostnaden och kostnaden för den el som produceras blir billig. Det blir dessutom ofta överskott som kan säljas vidare.

Alla dessa fördelar gör att en solcellspark definitivt är värd att överväga. Vi står redo att hjälpa dig att komma i gång med planeringen. Detta gör vi helt utifrån dina givna förutsättningar och behov.

Elköpsavtal Solar as-a-service

Du som äger mark och är villig att arrendera ut den för etablering av solcellspark, hör av dig till oss för att diskutera möjligheterna!

Nyheter

Läs våra senaste nyheter och artiklar om solcellsparker.

Skriv till oss

Vill du be om offert?

Har du frågor, vill boka möte eller göra en felamälan? Vänligen använd formuläret nedan: 

Fyll i formuläret

offert för grön solel

Sänkta elkostnader, miljövänlig energi.
En solklar win-win.

Låt oss visa vilken skillnad solceller kan göra för både ekonomi och miljö. När du skickar in en intresseanmälan så ger vi dig en kostnadsfri offert och förstudie utan förpliktelser.  Välkommen med din intresseanmälan!

Företag