solcellspark​

Investera i en solcellspark

- Förvandla en icke inkomstbringande yta till en hållbar inkomstkälla.

Producera och sälj el med en solcellspark

Med en solcellspark kan du förvandla en icke inkomstbringande yta till en hållbar inkomstkälla. Det finns många fördelar med solcellsparker och markanläggningar. En fördel är till exempel att man alltid kan optimera markanläggningar enkelt efter solens riktning och på det sättet fånga så mycket sol som möjligt. Dessutom blir oftast installationen mer kostnadseffektiv eftersom en markanläggning många gånger kräver mindre resurser än en takanläggning.

Efterfrågan på elektricitet ökar i Sverige

Solcellsparker spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Sverige kommer att behöva producera ungefär 50 TWh mer än de 140 TWh som produceras i dagsläget. Detta för att kunna möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sverige. I takt med att efterfrågan på bl.a. elbilar ökar så står Sveriges elnät inför en stor prövning, då effektbehovet ökar. Redan 2025 beräknas enbart Sveriges bilflotta bestå av mer än 20% elbilar. Med hjälp av solel så kan vi täcka stora delar av efterfrågan på el under sommarhalvåret i Sverige.

Vill du också bidra till en grönare framtid och samtidigt sänka dina egna elkostnader?

Begär en offert från oss för att få en beräkning på ditt eget solcellssystem.

Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Se ett urval av solcellsparker vi etablerat

Solarwork har många års erfarenhet och vet vad som krävs för att etablera gynnsamma solcellsparker. Med erfaren personal och med vår egna pålningsmaskin kan vi erbjuda kostnadseffektiva och lönsamma solcellsparker.

Mindre markanläggningar

Mindre markanläggningar för företagets eller gårdens egenförbrukning kan vara ett mycket gynnsamt alternativ om goda möjligheter finns och takets förutsättningar inte är gynnsamma.

Markanläggningar för lantbruk

En fördel med att installera en solcellsanläggning på marknivå är att installationsarbetet kan bli mer kostnadseffektivt. Detta gynnar i sin tur intjäningstiden som sänks då installationskostnaden i vissa fall då reduceras.

Hur stort ska man egentligen bygga? Och vilka tillstånd krävs?

Mer omfattande solcellsparker​

Våra kunder har ofta funderingar kring hur stort man ska bygga och vilka tillstånd som krävs. För att kunna besvara dessa frågor bokar vi oftast in ett möte för en förstudie, där vi undersöker dina förutsättningar och din nuvarande situation.

Från 255 - 500kW, så gynnar det solelsproducenter

Från och med januari 2021 så valde regeringen att höja gränsen för hur mycket du som solelsproducent kan producera innan du behöver beskatta sin solelsproduktion. Nu kan du producera upp till 500kW utan att behöva betala någon energiskatt på din solelsproduktion.

Gynnar företagets marknadsföring

En solcellspark blir många gånger en snackis bland nyfikna förbipasserande trafikanter och kan därför också gynna företagets synlighet. Dessutom visar du att ditt företag har tagit miljöfrågan på stort allvar och att du är en del av lösningen i omställningen mot en mer hållbar framtid.

Vill du veta mer?

Boka en genomgång!​

Är du i behov av rådgivning i din beslutsprocess eller vill du veta mer om vilka tillstånd som krävs för att koppla upp din anläggning mot elnätet? Låt oss boka ett möte så hjälper vi dig på traven. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Säkra installationer med certifierade installatörer

På Solarwork har vi vårt egna montageteam vilket möjliggör full kontroll över våra installationer. Vi följer ett välbetänkt kvalitetssystem där vi utgått ifrån en ISO 9001 certifiering. Våra installationer utförs alltid efter rådande krav och rekommendationer från myndigheter. Efter utfört arbete så levererar vi alltid en omfattande och välsorterad dokumentation med relationshandlingar till installationen.

anläggningar i en större skala som placeras på marknivå

Vad är en solcellspark? 

Solcellsparker blir allt vanligare i Sverige. Redan nu finns det ett fyrtiotal aktiva med en effekt över 1 MW i drift och ser man till framtiden kommer den siffran att stiga markant. Fler och fler företag, fastighetsägare, lantbrukare och markägare har börjat upptäcka de fördelar som byggandet av en solcellspark medför.

En solcellspark definieras av att det handlar om anläggningar i en större skala som placeras på marknivå. Det krävs vissa förutsättningar för att en solcellspark ska bli lönsam och här kan exempelvis marken nämnas – det krävs ett större markområde – och det krävs att marken i fråga inte används till något annat. Exempel på detta är mark i anslutning till vägar, betesmark eller mark som exempelvis ligger i närheten av nedlagda flygplatser.

En annan faktor att ta hänsyn till gäller elnätet. Behöver detta förstärkas kan det komma att bli dyrt. Samma sak gäller för anslutningskostnaden. Är det för långt avstånd mellan inkopplingspunkten och solcellsparken kan kostnaderna bli lite för höga. Vi har lång vana av att både planera för solcellsparker och att installera sådana. Med Solarwork blir resan till en egen produktion av el – och en större lönsamhet – smidigare. Vi hjälper gärna till att utreda dina möjligheter att bygga en solcellspark. Oavsett vilken storlek och effekt denna planeras att ha.

Flera fördelar för miljön

Vad har en solcellspark för inverkan på miljön?

En stor fördel med solcellsparker är den minimala inverkan energiproduktionen i fråga har på vår miljö. Solceller har en livscykel där den största miljöpåverkan sker i samband med tillverkningen – då de väl är på plats finns det i stället flera fördelar för miljön.

Gällande detta ser man att det finns en så kallas återbetalningstid på mellan 2-3 år för solceller. Det innebär mer konkret att det tar ungefär den tiden innan exempelvis en solcellspark producerar lika mycket energi som det gått åt för tillverkning, transport och drift av densamma. Ser man till livslängden på solceller som ligger närmare 20–25 år så inser man också värdet i detta – både för miljön och rent ekonomiskt.

En stor fördel för miljön i det närliggande området till en solcellspark handlar om att varken djur eller natur störs av energiproduktionen. Till skillnad från både vatten- och vindkraft är solenergi något som inte påverkar floran och faunan negativt. Solenergi är dessutom tystgående och påverkar exempelvis inte de som bor i närheten.

Kan man bygga en egen solcellspark?

Fler och fler intresserar sig för solcellsparker och grön energi. Vi har lång vana av att planera och uppföra solcellsparker åt både lantbruk och företag. Storleken på en solcellspark i vår regi baseras på vilka behov du som beställare har.

Resan från start till mål beror dels på storleken på solcellsparken och dels på faktorer som anslutning, marklov och geografiska förutsättningar med mera.

Väljer du att samarbeta med oss på Solarwork har du en trygg, stabil och kunnig partner vid din sida som ser till att din framtida solcellspark är optimerad för just dina behov – och att den givetvis följer det regelverk som finns.

Fördelar för både elproducenter och kunder

Det finns stora fördelar med solcellsparker och detta gäller för såväl producenter av el och för kunderna. Några av dessa handlar om att du, genom att bygga en solcellspark, producerar el som rakt igenom är grön och i och med detta bidrar till en bättre miljö.

En annan fördel handlar om att det faktum att själva produktionen inte stör någon – att jämföra med exempelvis ljudet från en vindkraftspark. Solenergi låter inte i samband med produktionen och det avger heller inga konstiga lukter. En tredje fördel handlar om priset: både den initiala kostnaden och kostnaden för den el som produceras blir billig. Det blir dessutom ofta överskott som kan säljas vidare.

Alla dessa fördelar gör att en solcellspark definitivt är värd att överväga – vi står redo att hjälpa dig att komma i gång med planeringen. Helt utifrån dina givna förutsättningar och behov.

Elköpsavtal Solar as-a-service

Äger ni mark och är villiga att arendera ut den för potentiell solcellsparketablering? Hör av er till oss så diskuterar vi möjligheterna!

Nyheter

Läs våra senaste nyheter och artiklar om solcellsparker.