Solceller Lantbruk

Solceller på lantbruk

låg installationskostnad och reducerade elräkningar

Lantbruk har ofta väldigt goda förutsättningar för solpaneler

Lantbruk har många gånger väldigt goda förutsättningar för lönsamma solcellssystem. Många lantbruk har en hög elförbrukning under årets ljusa månader som kan ersättas med egen solel från solceller. Andra gynnsamma faktorer är oftast stora takfall samt snabb och enkel montering av solpaneler på lantbruk. Dessutom krävs det sällan något bygglov för att installera solpaneler på ett lantbruk.

Förbättra Miljöprofilen på lantbruket med solpaneler

Lantbrukssektorn får ibland kritik för dess höga CO² utsläpp. Men med solpaneler och närproducerad el så ökar oftast förtroendet för ert lantbruk bland kunder och partners. Samtidigt som klimatavtrycket reduceras med solpaneler så görs också en långsiktig positiv investering.

Vill ni producera solel?

Begär en kostnadsfri offert från oss för att få en beräkning på ert eget solcellssystem.

Ett urval av lantbruk vi har hjälpt

Under åren vi varit verksamma har vi energieffektiviserat hundratalet lantbruk runtom i Sverige med hjälp av solpaneler. Vi har stått sida vid sida med många lantbrukare med olika förutsättningar och vi förstår att varje gård har unika behov.

Rätt förutsättningar på ert lantbruk?

Vill du få en kostnadsfri offert på solpaneler? Reducera lantbrukets elräkningar och få betalt för överskottet du säljer. Incitamenten är många, tveka inte att höra av er.

Markanläggningar för lantbrukare

På många lantbruk och större gårdar finns i oftast markytor som lämpar sig bra för solpaneler. Med en markanläggning så finns goda möjligheter för maximal solelproduktion, där man kan placera solceller i optimal vinkel mot solen.

ÄR DET LÖNSAMT?

Lönsamt med solceller på lantbruk

Många lantbruk har ofta flera takfall allt välja mellan vilket gör det lättare att placera solpaneler i optimala förhållanden med en jämn solelproduktion. Att ta till vara på takytor eller markytor om inte används med ett solcellssystem ger en snabb avkastning på er investering. Med hjälp av solceller minskar ni behovet av köpt el och kan även kapa eventuella effekttoppar, vilket annars kan vara kostsamt för ert lantbruk.

Låg installationskostnad

Installationskostnaden är i de flesta fall låg för lantbrukare då det oftast är finns goda möjligheter till ett kostnadseffektivt installationsarbete för solceller. Detta ger er som kunder en kort återbetalningstid på er investering.

Reducerade elräkningar

Torkanläggningar, verkstäder, bevattningssystem och förvaring som förbrukar stora mängder el ger uteslutande en väldigt gynnsam affär med solceller och en solcellsinstallation på lantbruket.

Solenergi på sommaren och på vintern

En av de absolut vanligaste frågorna gällande solenergi handlar om sommaren kontra vintern. Kan man i vårt nordiska klimat lita på att solenergi produceras även under minusgrader, mörka dagar och i ett snötäckt landskap?

Vågar man investera i en solcellsanläggning som lantbrukare och kan man lita på att den producerar den el man behöver? Svaret är ja. Sant är att det produceras mindre el under vinterhalvåret då vårt behov är som störst dock beroende på vilken verksamhet man har – men lika sant är även att ett stort överskott produceras under sommaren.

Konkret innebär detta en cykel där du kan sälja ditt överskott av el under sommaren och att du sedan få avdrag – eller till godo – på räkningen under vintern.

Trygga riktlinjer

Säker Gård

Vi på Solarwork följer självklart alla riktlinjer kring Säker Gård för att du som lantbrukare ska känna dig trygg med installationen av solpaneler. Från första möte till montage, driftsättning, överlämning, garantier och servicearbete. Vi delar gärna med oss av referenser på tidigare arbeten på lantbruk.

Säkra installationer med certifierade installatörer

På Solarwork har vi vårt egna montageteam vilket möjliggör full kontroll över våra installationer. Vi följer ett välbetänkt kvalitetssystem där vi utgått ifrån en ISO 9001 certifiering. Våra installationer utförs alltid efter rådande krav och rekommendationer från myndigheter. Efter utfört arbete så levererar vi alltid en omfattande och välsorterad dokumentation med relationshandlingar till installationen.

Vilka regler följer vi?

LBK, Boverket och Elsäkerhetsverket​

Våra installationer utförs alltid efter LBKs, Boverkets och Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler. Vi jobbar alltid proaktivt med att eliminera potentiella brandfaror och granskar alltid potentiella risker som kan skilja sig mellan olika lantbruk.

Mer oberoende av omvärldens priser för el

Solceller - ett steg mot självförsörjning för ditt lantbruk

Lantbruk har ofta en hög energiförbrukning och detta leder i sin tur till höga kostnader. Genom att investera i solceller kan man ta ett stort steg mot att bli självförsörjande och därigenom både minska på el-kostnaden och göra sig mer oberoende av omvärldens priser för el. Ett lantbruk med solceller blir mindre sårbart och får en jämnare kostnad för sin el.

Utöver detta finns även andra fördelar med att investera i solceller för ett lantbruk. Dels skapar man en positiv profil utåt, dels bidrar man till en bättre värld och miljö och dels får man även en säker drift som varken låter mycket eller luktar.

Vi har lång vana av att planera solceller för lantbruk och kan hjälpa dig oavsett skala på din verksamhet. Vi är med dig hela vägen från ax till limpa. Att ta hand om solens energi som lantbrukare kan vara den absolut bästa skörd man får.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter och artiklar om solceller på lantbruk