Solcellspark Skåne:
Från oanvänd åker, till 10%
avkastning om året

Skåne, 2019

När vi tänker på solenergi ser vi två starka ord framför oss: miljövänligt och lönsamt. Denna herrgård i Skåne är ett av de projekt som verkligen tydliggör vad vi menar.

I anknytning till herrgården ligger en åker som inte brukades vid projektets start. Ägaren såg en möjlighet och kontaktade Solarwork. Solarwork skulle komma att installera 1800 solpaneler och göra åkern till en ytterst lönsam solpark.

IMG_1911.JPG

Detta solcellssystem som Solarwork projekterat från idé till installation och producerande anläggning har en imponerande kapacitet på 500 kW, en av de största privatägda solcellsparkerna i Sverige.  All producerad el säljs vidare till energibolag och systemet genererar ca 10% avkastning om året. Denna solcellsanläggning kommer således ge stabil avkastning lång tid framöver.  

Lönsamt. Miljövänligt.

 

Vill ni få en kostnadsfri offert
på ett eget solcellssytem?