Brf Plinten:
En ledstjärna inom hållbar energi

härnösand, 2018

Bostadsrättsföreningen Plinten i Härnösand hade ett tydligt mål. De ville leda vägen framåt för regionen och bidra med ett tydligt exempel på vilken skillnad solenergi kan göra. Både för ekonomi och miljö. Målbilden om ett hållbart Härnösand, med Brf Plinten som initiativtagare, var startskottet på vårt samarbete.

Efter noggrann projektering installerade Solarwork 630 solpaneler på föreningens tak, med en årsproduktion om 150,000 kWh. Solarwork valde att kombinera paneler som vetter mot söder med paneler i både öst och väst för att jämna ut produktionen under dygnet. Investeringen landade på 2,7 miljoner kronor, varav 30% täcktes av statliga bidrag. En betydande investering såklart, men systemet täcker hälften av det årliga elbehovet för föreningens 93 lägenheter.

Under sommarhalvåret förbrukar föreningen betydligt mindre el, vilket innebär att de kan sälja all överskottsproduktion och vidare ut på elnätet. Systemet bidrar därmed till ett lokalt utbyte av hållbar energi, samtidigt som det skapar en betydande intäktskälla för föreningen under denna period - år efter år.

IMG-1787 (1).JPG

Med de producerade kWh/år kan Brf Plinten:

  • Baka 51000 pajer i ugn

  • Tvätta 150 000 maskintvättar

  • Diska 120 000 diskmaskiner

  • Koka 3 miljoner koppar kaffe

 

Vill ni få en kostnadsfri offert
på ett eget solcellssytem?